Het winkelaccountmanagement is van groot belang voor de performance van een organisatie of merk. Het nadenken over de kwaliteit van het winkelaccountmanagement en het ontwikkelen van programma's om deze kwaliteit verder te ontwikkelen is daarom belangrijk. Bovendien bepalen de buitendiensten van de toeleveranciers voor een deel het winkelbeeld en kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de ondersteuning van de winkel en de medewerkers. Daarom is het belangrijk de performance te meten van field sales teams.

De verkiezing Beste Field Sales team van het Jaar sluit aan op de behoefte aan actuele stuurinformatie over de kwaliteiten van het field sales team. Het onderzoek biedt fabrikanten inzicht in de performance in het algemeen, per categorie en per kwaliteitsaspect

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van klant-, medewerker- en intern klantonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek wordt daarnaast bewaakt door de Raad van Advies. 

Het Field Sales Event

Tijdens het Field Sales Event worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van het Field Sales onderzoek. Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk de bekendmaking van hét Beste Field Sales Team in de supermarktbranche. Maar er zijn meerdere winnaars tijdens deze avond: zo wordt ook bekend gemaakt wie het beste team heeft in verschillende categorieën, zoals dranken, non-food en kruidenierswaren, etc.Voor deelname aan het Field Sales onderzoek vragen wij geen fee. Het onderzoek wordt bekostigd door de entreeprijzen van het Field Sales Event. 

Lees hier alles over:

Benieuwd naar hoe het onderzoek precies in zijn werk gaat? Bekijk de video: